ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Drop Down Menu
ENG
   
 
Drop Down Menu MİLLİ REASÜRANS YÖNETİM KURULU    

Yönetim Kurulu Başkanı: Mahmut MAGEMİZOĞLU

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Mahmut Magemizoğlu, İngiltere’de The University of Stirling’de Yatırım Analizi konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1982 yılında, Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda göreve başlayan Mahmut Magemizoğlu, halen I. Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bugüne kadar 20’ye yakın şirketin yönetim kurullarında görev almış olan Mahmut Magemizoğlu,2009 yılından bu yana Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 2011 yılından bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanıdır.
   
       

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Özgür TEMEL

   
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra The University of Birmingham’da (İngiltere) Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek lisans yapan Özgür Temel, iş yaşamına 1994 yılında Türkiye İş Bankası Beyazıt Şubesi’nde Kredi Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1995 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu’na katılan Özgür Temel, 2003 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2005 yılında İzmir Şubesi Müdür Yardımcılığı, 2006 yılında Ege Kurumsal Şubesi Müdür Yardımcılığı görevlerinin ardından 2008 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü Birim Müdürlüğü, 2013 yılında ise Bölüm Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Nisan 2013’te İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Aralık 2013’te ise İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Özgür Temel, halen Türkiye İş Bankası Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümü’nde Bölüm Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Özgür Temel, 12 Mayıs 2017 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Aynur DÜLGER ATAKLI

   
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü’nden mezun olan Aynur Dülger Ataklı, ABD’de ve The Royal Institute of Public Administration (RIPA) Londra’da, çeşitli Üst Düzey Kamu Yönetimi Teknikleri ve Avrupa Birliği Programlarına katılmıştır.Meslek hayatına 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Araştırma Asistanı olarak başlayan Aynur Dülger Ataklı, Devlet Planlama Teşkilatı’nda Uzman Yardımcısı, Uzman ve Özel İhtisas Komisyonu Üyesi, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nde Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Hazine Müsteşarlığı Müşaviri, Sivas Demir-Çelik İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve BETEK A.Ş.’de (Berlin) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüş; Ankara Sanat Kurumu ve Mülkiyeliler Birliği’nde Yönetim ve Yüksek Danışma Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Mülkiye Spor Kulübü Başkanlığı da yapmıştır. 2011-2014 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de ve 17 Nisan-12 Mayıs 2014 tarihleri arasında İş Portföy A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Aynur Dülger Ataklı,16 Mayıs 2014 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
   
     

Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin YALÇIN

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Hüseyin Yalçın, 1977-1990 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası’nda Müfettiş, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü, 1990-2000 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında bankaların TMSF’ye devrini müteakip Yurtbank’ta Genel Müdür Baş Yardımcılığı, Sümerbank ile Kent Portföy Genel Müdür Yardımcılığı, Toprakbank’ta Genel Müdürlük Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş ve 6 yıl süre ile görevini sürdürmüş olan Hüseyin Yalçın,28 Nisan 2017 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir.

   
     

Yönetim Kurulu Üyesi: Levent KORBA

   
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü'nden mezun olan ve Türkiye İş Bankası’na 1986 yılında katılan Levent Korba, Banka’nın çeşitli şube ve birimlerinde farklı kademelerde görev almıştır. Nisan 2011-2017 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla görev yapan Levent Korba İşmer İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştır. 28 Nisan 2017 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

   
     

Yönetim Kurulu Üyesi: Erdal İNCELER

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Erdal İnceler, Heriot- Watt University’de (Edinburgh) Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1990 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Erdal İnceler, 1999 yılında Müdür Yardımcılığı, 2005 yılında Eğitim Grup Müdürlüğü görevine atanmıştır. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ASMAŞ’da Denetim Kurulu Üyeliği ile Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Erdal İnceler, halen Türkiye İş Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde Birim Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Erdal İnceler, 28 Mart 2013 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: Kemal Emre SAYAR

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kemal Emre Sayar, Sabancı Üniversitesi’nde Yönetimde Bilişim Teknolojileri, Boğaziçi Üniversitesi’nde ise Ekonomi ve Finans konulu yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. İş hayatına, 1999 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Kemal Emre Sayar, 2008 yılından itibaren sırasıyla Değişim Yönetimi Başkanlığı ile Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölümü’nde görev almış olup, halen İştirakler Bölümü’nde Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş. ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Kemal Emre Sayar, 30 Kasım 2015 tarihinden bu yana Millî Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi: İsmail Ferhat ÇEKEM

   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan İsmail Ferhat Çekem, The University of Greenwich’de Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1999 yılında, Türkiye İş Bankası A.Ş. 'de Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, halen Türkiye İş Bankası A.Ş. Krediler Portföy Yönetimi Bölümü’nde Bölüm Müdürü olarak görevine devam etmektedir. İsmail Ferhat Çekem, 24 Mayıs 2017 tarihinden bu yana Milli Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.
   
       

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür: Hasan Hulki YALÇIN

   
İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde gerçekleştirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Hasan Hulki Yalçın, The University of Birmingham’da (İngiltere) Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır. Teftiş Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başladığı Türkiye İş Bankası A.Ş.’de 14 yıl süre ile çeşitli unvanlarda görev yapan ve 2003 yılından itibaren çalışma hayatını Millî Reasürans T.A.Ş.’de sürdürmekte olan Hasan Hulki Yalçın, yurt dışında çeşitli mesleki eğitim programlarına katılmıştır. 16 Ocak 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine atanan Hasan Hulki Yalçın, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Hayat-dışı Yönetim Komitesi ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Üyesidir.

   
       
       
       
Raportör: Fahriye ÖZGEN