MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Genel Bilgiler 2 Vizyon-Misyon 3 Millî Reasürans’ın Ortaklık Yapısı 4 Kurumsal Profil 6 Millî Reasürans’ın Kilometre Taşları 8 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 12 Genel Müdür’ün 12 Mesajı 16 Yönetim Kurulu 16 Üyeleri 20 Üst Yönetim 22 Organizasyon Şeması 23 İnsan Kaynakları Uygulamaları 24 2019 Yılı Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı 25 Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 28 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 28 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 30 Şirket’in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler 30 Şirket’in İktisap Ettiği Kendi Payına İlişkin Bilgiler 30 Faaliyet Yılı İçinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar 30 Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçlarına İlişkin Bilgiler 30 Şirketimiz ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar 30 Geçmiş Dönem Hedefleri ve Genel Kurul Kararlarına İlişkin Değerlendirmeler 30 Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan Harcamalar 30 Hâkim Şirket ile Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle Olan İlişkiler 31 İç Denetim Uygulamaları 32 İç Kontrol Uygulamaları 34 İştirakler 35 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Finansal Durum 41 Ekonomik Görünüm 46 Türkiye Sigorta Sektörü 49 2019 Yılında Türkiye Reasürans Piyasası ve Millî Reasürans 54 2019 Yılında Dünya Reasürans Piyasası ve Millî Reasürans 65 Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 66 Başlıca Finansal Göstergeler 68 Şirket Sermayesine İlişkin Değerlendirme ve Tespitler 69 Millî Reasürans 2019 Yılı Teknik Sonuçları 73 Olağan Genel Kurul Gündemi 74 Yönetim Kurulu Raporu 76 Kâr Dağıtım Politikası 77 Kâr Dağıtım Teklifi Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi 79 Risk Yönetimi Uygulamaları 84 Şirket Sermaye Yeterliliğinin Değerlendirilmesi 84 Şirket’in Dâhil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler 84 Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Faaliyet Raporları Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 86 Bağımsız Denetçi Raporu 90 31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Rapor 92 Konsolide Olmayan Bilanço 97 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 100 Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu 102 Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu 103 Konsolide Olmayan Kâr Dağıtım Tablosu 104 Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 170 Konsolide Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgiler 171 Bağımsız Denetçi Raporu 176 31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Rapor 178 Konsolide Bilanço 183 Konsolide Gelir Tablosu 186 Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu 188 Konsolide Nakit Akış Tablosu 189 Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu 190 Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar İletişim Bilgileri İÇİNDEKİLER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc5NjU0