ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Drop Down Menu
ENG
   
 
Drop Down Menu   TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI (TSEV)    
 

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV), ülkemizde sigortanın yayılması ve geliştirilmesi yolunda çalışmalar yapmak, sigortacılığı geliştirmek, sigorta kesimine eleman yetiştirmek, sosyal sigortalar dâhil sigortacılığın bütün dallarındaki iktisadi, hukuki ve teknik konu ve sorunları belirlemek ve incelemek, Türk sigortacılığının iktisadi ve sosyal hayat ve kalkınmadaki yerini en yüksek düzeyde almasına yardımcı olmak amacıyla Milli Reasürans T.A.Ş. ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 1970 yılında kurulmuştur.

Kuruluşundan bu yana, Türk sigorta sektörü çalışanlarının %30’undan fazlasına eğitim hizmeti sunan TSEV, 1970 yılından beri her yıl açtığı ve uzun süreli sigortacılık programı olan “Temel Sigortacılık Eğitim Programı” ile “İleri Düzey Sigortacılık Eğitim Programları”nın yanı sıra farklı konularda düzenlenen kısa süreli eğitim programları, mevzuat eğitim programları ve şirket eğitimleri de düzenlemektedir.

TSEV, 2009 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) işbirliğinde gerçekleştirdiği “Zorunlu Acente Teknik Personel Eğitimleri” kapsamında da; Türkiye’nin 18 ilinde, 70 öğretim elemanı ile 35.000 acente ve 5.000 banka personeline eğitim vermiştir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, AB ile uyumlu Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi’ni kurmak ve işletmek amacı ile kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu ile 22 Eylül 2010 tarihinde imzalanan bir protokol ile Türk sigorta sektöründe meslek standartlarının ve mesleki yeterliliklerin belirlenmesi amaçlamaktadır. Bu çalışmaya paralel olarak, TSEV, Avrupa’da yer alan sigorta enstitülerinin üyesi olduğu Avrupa Finansal Belgelendirme Organizasyonu (eficert) tarafından oluşturulan “Avrupa Sigorta Sektörü Yeterliliklerini Belirleme Komitesi”ne de seçilen 8 Avrupa ülkesi enstitüsünden biri olmuştur. Avrupa Finansal Belgelendirme Organizasyonu’na (eficert) aktif üyeliğinin yanı sıra; Vakıf, Afrikalı- Asyalı Sigortacı ve Reasürörler Federasyonu (FAIR); Küresel Sigorta Eğitimi Enstitüsü (IGIE) ve İngiliz Sigorta Enstitüsü (CII) ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmektedir.

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde son 4 yılda üniversitelerde 26 adet “Sigorta Eğitiminin Niteliğinin Artırılması Semineri” ve 6 adet “Toplumun Sigorta Bilincinin Artırılması” semineri düzenleyen TSEV, buna ek olarak; sigortacılığa ilişkin akademik çalışmalara kaynak sağlamak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacı ile sektörel verileri oluşturmakta, erişilebilir ve paylaşılabilir hale getirmektedir.

   
     
 
   
         
    Yasal Bilgilendirme