ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Drop Down Menu
ENG
   
 
Drop Down Menu   FAIR POOL  
  İŞ KABULÜ / İŞLEYİŞ  
  Hayat ve Havacılık branşları dışındaki dallardan trete reasüransı kabul edilmekte, Havacılık ancak tüm paket programı içinde yer alıyorsa kabul görmekte, ihtiyari reasürans kabul edilmemektedir.

Pool'a devredilen işler, genellikle %100 karşılıklılık esasıyla üyelere dağıtılmakta, yüksek prim devri, sürekli karlılık, düzenli nakit akışı üyelerin karşılık iş alış oranlarını etkileyen unsurlar olmaktadır.

Ayrıca, Federasyon'a üye olmadan Pool'a trete işi devretmek de mümkün olup bu şekilde iş devri yapan şirketler "ceding office" olarak tanımlanmakta, ancak anılan şirketlere Pool işlerinden devir yapılmamaktadır.

 
     
 
   
         
    Yasal Bilgilendirme