ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Drop Down Menu
ENG
   
 
Drop Down Menu   MİLLİ REASÜRANS YAYINLARI  
  Süreli Yayınlar  
  Reasürör Dergisi

1991 yılından itibaren üç ayda bir yayımlanmakta olan Reasürör Dergisi, telif, çeviri, röportaj ve çeşitli branşlarda istatistiki bilgiler gibi tamamen akademik nitelikli bir içeriğe sahiptir. Reasürör Dergisi, sektör çalışanlarının ve sigortacılık eğitimi alan çeşitli düzeydeki öğrencilerin çalışmalarında yararlandığı bir bilimsel kaynak niteliğindedir. Reasürör Dergisinin tüm sayılarına www.millire.com adresinden ulaşma imkânı bulunmaktadır.

 
  Milli Re's News
  Sigorta Sektörü Almanağı  
     
  Diğer  
  Reasürans / Cahit Nomer-Hüseyin Yunak, 1998  
  Sigortanın Genel Prensipleri / Cahit Nomer-Hüseyin Yunak, 2000  
  Nakliyat Sigortaları Terimleri Sözlüğü / Hüseyin Yunak, 1994  
  Sigorta ve Reasürans Terimleri Sözlüğü / Hazl. Kemal Çuhacı, 2004  
  International Insurance Tennis Tournament 25. Anniversary Photo Album 2010.  
  Ulusal'dan Küresel'e Milli Reasürans T.A.Ş.ve Türkiye'de Reasürans'ın Evrimi. Zafer Toprak.2009.  
  Felaket Modellerinin İşleyiş Mekanizması ve Felaket Risklerinin Reasüransı./ Burcu Ayten, 2007.  
  Sigortacılıkta Alternatif Risk Finansman Yöntemleri./A. Devrim Erişkon, 2006  
  Dünyada Zorunlu Sigorta Uygulamaları ve Türkiye Örneklerinin İncelenmesi / Mahir Çipil, 2004  
  Deprem 99 17 Ağustos Gölcük 12 Kasım Düzce / 2000  
  Sigortacılık Sektörü Bilimsel Çalışma Yarışması. 1987-1988-1999  
  Sigorta İşletmelerinde Mali Tabloların Hazırlanması ve AB'ne Uyum / Necdet Sağlam, 1996  
  Türkiye'de Tarım Sigortasının Önemi ve Geliştirme Yolları / Selamet Yazıcı,1995  
  7 th ECO Insurance Seminer. 1991.  
  Managers Report on the Fair Reinsurance Pool to the 9 th Assembly. 1991.  
  Milli Reasürans T.A.Ş. 50. Yıl. 1973  
  Milli Reasürans T.A.Ş. 50. Yıl. Sigorta Seminerleri. 1973  
  Sigorta Sözlüğü / İhsan Kutlu, 1972  
  İngiliz Sigortacılık Sistemi / Ahmet Genç  
  Pakistan Sigortacılığı. 1970.  
  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Çalışma Grubunun ürün ve hayvan sigortası hakkında raporu. Çev. Muzaffer Aktaş. 1956.  
  Deniz Sigortaları /Viktor Dover ( Çev Bedii Yazıcı ). 1943.  
  Türkiye Tarim Kesiminin Sigorta Sorunu ve Çözüm Önerileri.  
  Açıklamalı Sigorta ve Reasürans Terimleri Sözlüğü - Orhan Güven  
       
       
 
   
         
    Yasal Bilgilendirme