HOME CONTACT SITEMAP
  Drop Down Menu
TR
   
 
Drop Down Menu   MİLLİ RE PUBLICATIONS  
  Periodicals  
  Reasürör

Quarterly published since 1991, Reasürör Magazine provides fully academic content including compilations, translations, interviews, and statistical information in a variety of branches. Reasürör Magazine serves as a valuable scientific resource for use by the industry employees and students pursuing their studies at various levels in insurance education.

 
  Milli Re's News
  Turkish Insurance Market Almanac  
     
  Others  
  Reasürans / Cahit Nomer-Hüseyin Yunak, 1998  
  Sigortanın Genel Prensipleri / Cahit Nomer-Hüseyin Yunak, 2000  
  Nakliyat Sigortaları Terimleri Sözlüğü / Hüseyin Yunak, 1994  
  Sigorta ve Reasürans Terimleri Sözlüğü / Hazl. Kemal Çuhacı, 2004  
  International Insurance Tennis Tournament 25. Anniversary Photo Album 2010.  
  Ulusal'dan Küresel'e Milli Reasürans T.A.Ş.ve Türkiye'de Reasürans'ın Evrimi. Zafer Toprak.2009.  
  Felaket Modellerinin İşleyiş Mekanizması ve Felaket Risklerinin Reasüransı./ Burcu Ayten, 2007.  
  Sigortacılıkta Alternatif Risk Finansman Yöntemleri./A. Devrim Erişkon, 2006  
  Dünyada Zorunlu Sigorta Uygulamaları ve Türkiye Örneklerinin İncelenmesi / Mahir Çipil, 2004  
  Deprem 99 17 Ağustos Gölcük 12 Kasım Düzce / 2000  
  Sigortacılık Sektörü Bilimsel Çalışma Yarışması. 1987-1988-1999  
  Sigorta İşletmelerinde Mali Tabloların Hazırlanması ve AB'ne Uyum / Necdet Sağlam, 1996  
  Türkiye'de Tarım Sigortasının Önemi ve Geliştirme Yolları / Selamet Yazıcı,1995  
  7 th ECO Insurance Seminer. 1991.  
  Managers Report on the Fair Reinsurance Pool to the 9 th Assembly. 1991.  
  Milli Reasürans T.A.Ş. 50. Yıl. 1973  
  Milli Reasürans T.A.Ş. 50. Yıl. Sigorta Seminerleri. 1973  
  Sigorta Sözlüğü / İhsan Kutlu, 1972  
  İngiliz Sigortacılık Sistemi / Ahmet Genç  
  Pakistan Sigortacılığı. 1970.  
  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Çalışma Grubunun ürün ve hayvan sigortası hakkında raporu. Çev. Muzaffer Aktaş. 1956.  
  Deniz Sigortaları /Viktor Dover ( Çev Bedii Yazıcı ). 1943.  
  Türkiye Tarim Kesiminin Sigorta Sorunu ve Çözüm Önerileri.  
  Açıklamalı Sigorta ve Reasürans Terimleri Sözlüğü - Orhan Güven